Servicii Web si scopuri de comunicare

Informații privind serviciile web și buletinele informative - procesare date personale

Următorul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile articolelor 13-14 din Regulamentul UE 2016/679.

 

LDP Consulting & Distribution Srl (Bucuresti, Strada Murgeni nr.59, sector 3, Corp C2, Parter Numar de ordine in Registrul Comertului J40/2380/2013 Cod Unic de inregistrare fiscala RO31273752), în calitate de operator de date, colectează și procesează datele personale furnizate de persoana vizată pentru procesare. Pentru a garanta protecția și exercitarea drepturilor prevăzute de legea privind protecția datelor cu caracter personal, partea interesată este informată despre următoarele:

 

Scopul procesării

Datele furnizate de părțile interesate vor fi prelucrate pentru a îndeplini următoarele scopuri:

  1. Furnizarea de servicii web dedicate (de ex. achiziția rapidă)
  2. Trimiterea comunicărilor promoționale privind serviciile și produsele oferite de LDP Consulting & Distribution Srl prin e-mail cu caracter recurent (buletin informativ).

 

Pe lângă personalul responsabil cu gestionarea informațiilor de contact, datele pot fi prelucrate de următorii subiecți:

  1. Companie de consultanță în marketing
  2. Companiile care furnizează servicii informatice.

 

Modalități de prelucrare a drepturilor părții interesate

Persoana vizată este informată, în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul UE 2016/679, cu privire la modalitățile în care va putea să își exercite drepturile.

Persoana vizată este informată că LDP Consulting & Distribution Srl, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul UE 2016/679, are un termen de:

  1. până la o lună de la transmiterea cererii de către partea interesată pentru a răspunde referitor la exercitarea drepturilor enumerate mai jos,
  2. acest termen, în funcție de numărul de solicitări poate fi prelungit cu două luni.

 

Perioada de păstrare a datelor

Partea interesată este informată că datele personale furnizate vor fi stocate în sistemele LDP Consulting & Distribution Srl pe întreaga durată a furnizării serviciilor web.

Partea interesată este informată că, în legătură cu scopul 2 al acestei informări, datele cu caracter personal vor fi stocate în sistemele LDP Consulting & Distribution Srl atâta timp cât partea interesată nu își retrage consimțământul expres.

 

Drepturile părții interesate

LDP Consulting & Distribution Srl, în temeiul art. 15-22 din regulamentul UE 2016/679, se angajează să garanteze exercitarea deplină a drepturilor părții interesate, cu excepția cazului în care acest fapt nu aduce atingere vreunui drept legitim sau drepturilor altor persoane interesate de acest tratament. Partea interesată este informată cu privire la tratamentul de exercitare al drepturilor, scriind pe adresa: privacy@polti.com

Persoana vizată este informată că, în conformitate cu prevederile articolului 13 alineatul (2) litera D din Regulamentul UE 2016/679, în cazul în care constată încălcări grave sau se plânge de nerespectarea unuia dintre drepturile enunțate în prezentul buletin informativ din partea LDP Consulting & Distribution Srl, va putea expune o plângere oficială garantului național în materie de confidențialitate.

 

Lipsa consimțământului

Partea interesată este informată că, în conformitate cu articolul 13 alineatul 2 paragraful E din Regulamentul UE 2016/679, LDP Consulting & Distribution Srl nu va putea să trimită comunicări de marketing (scopul 2) părții interesate care nu și-a dat consimțământul pentru aceste informații.