Sectiunea furnizori si scopuri de management

Buletin informativ furnizori– Prelucrare date personale

Următorul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile articolelor 13-14 din Regulamentul UE 2016/679.

LDP Consulting & Distribution Srl (Bucuresti, Strada Murgeni nr.59, sector 3, Corp C2, Parter Numar de ordine in Registrul Comertului J40/2380/2013 Cod Unic de inregistrare fiscala RO31273752), în calitate de controlor de date, în desfășurarea activității sale, colectează și prelucrează datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate pentru prelucrare. Pentru a garanta protecția și exercitarea drepturilor prevăzute de legea privind protecția datelor cu caracter personal, partea interesată este informată despre următoarele:

 

Scopul tratamentului

Datele furnizate de părțile interesate vor fi prelucrate exclusiv în scopuri legate de selectarea și calificarea furnizorilor și de gestionarea relației contractuale de furnizare.

În plus față de personalul responsabil cu gestionarea contractului dvs., datele ar putea fi prelucrate de următorii subiecți:

1) Companiile de curierat și logistică

2) Companiile care furnizează servicii IT

3) Organismele publice

4) Instituțiile de credit

5) Societățile de intermediere financiară

6) Companiile de consultanță

7) Birourile de avocatură

8) Alți furnizori

În cadrul activităților reglementate de contract și în temeiul art. 49 par. B din Regulamentul UE 2016/679, LDP Consulting & Distribution Srl ar putea transmite datele cu caracter personal ale părților interesate în țări care nu aparțin Comunității Europene în scopuri legate de activitățile prevăzute de contractul de furnizare.

 

Modalități de prelucrare a drepturilor părții interesate

Persoana vizată este informată, în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul UE 2016/679, cu privire la modalitățile în care va putea să își exercite drepturile.

Persoana vizată este informată că LDP Consulting & Distribution Srl , în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul UE 2016/679, are un termen de:

  1. până la o lună de la transmiterea cererii de către partea interesată pentru a răspunde referitor la exercitarea drepturilor enumerate mai jos,
  2. acest termen, în funcție de numărul de solicitări poate fi prelungit cu două luni.

 

Perioada de păstrare a datelor

Partea interesată este informată că datele personale furnizate vor fi stocate în sistemele LDP Consulting & Distribution Srl pe toată durata necesară îndeplinirii scopurilor indicate. Orice date care pot fi generate ca urmare a unor relații contractuale ulterioare (documente fiscale, etc.) vor fi păstrate în conformitate cu prevederile legii.

 

Drepturile părții interesate

LDP Consulting & Distribution Srl, în temeiul art. 15-22 din regulamentul UE 2016/679, se angajează să garanteze exercitarea deplină a drepturilor părții interesate, cu excepția cazului în care acest fapt nu aduce atingere vreunui drept legitim sau drepturilor altor persoane interesate de acest tratament. Partea interesată este informată cu privire la tratamentul de exercitare al drepturilor, scriind pe adresa: privacy@polti.com

Persoana vizată este informată că, în conformitate cu prevederile articolului 13 alineatul (2) litera D din Regulamentul UE 2016/679, în cazul în care constată încălcări grave sau se plânge de nerespectarea unuia dintre drepturile enunțate în prezentul buletin informativ din partea LDP Consulting & Distribution Srl, va putea expune o plângere oficială garantului național în materie de confidențialitate.