Scopuri de suport si ajutor pentru clienti

Buletin informativ asistență clienți – Prelucrare date personale

Următorul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile articolelor 13-14 din Regulamentul UE 2016/679.

LDP Consulting & Distribution Srl (Bucuresti, Strada Murgeni nr.59, sector 3, Corp C2, Parter Numar de ordine in Registrul Comertului J40/2380/2013 Cod Unic de inregistrare fiscala RO31273752), în calitate de controlor de date, colectează și prelucrează datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate pentru prelucrare. Pentru a garanta protecția și exercitarea drepturilor prevăzute de legea privind protecția datelor cu caracter personal, partea interesată este informată despre următoarele:

 

Scopul tratamentului

Datele furnizate de părțile interesate vor fi prelucrate pentru a îndeplini prevederile contractului care include unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

1) Gestionarea realizării sarcinilor preconizate în domeniul asistenței clienților

2) Evaluarea gradului de satisfacție al clienților în ceea ce privește produsele oferite și asistența acordată de Polti S.p.A.

3) Activități promoționale

În plus față de personalul responsabil cu gestionarea contractului dvs., datele ar putea fi prelucrate de următorii subiecți:

1) Companiile de curierat și logistică

2) Companiile care furnizează servicii IT

3) Companiile care furnizează servicii de reparații și întreținere

4) Companiile de consultanță

5) Birourile de avocatură

 

Modalități de prelucrare a drepturilor părții interesate

Persoana vizată este informată, în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul UE 2016/679, cu privire la modalitățile în care va putea să își exercite drepturile.

Persoana vizată este informată că LDP Consulting & Distribution Srl, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul UE 2016/679, are un termen de:

  1. a) până la o lună de la transmiterea cererii de către partea interesată pentru a răspunde referitor la exercitarea drepturilor enumerate mai jos,
  2. b) acest termen, în funcție de numărul de solicitări poate fi prelungit cu două luni.

 

Perioada de păstrare a datelor

Partea interesată este informată că datele personale furnizate vor fi stocate în sistemele LDP Consulting & Distribution Srl pe toată durata activității de întreținere și pe durata perioadei de garanție a produsului aflat în folosire. Orice date care pot fi generate ca urmare a unor relații contractuale ulterioare (documente fiscale, etc.) vor fi păstrate în conformitate cu prevederile legii.

Partea interesată este informată că, în legătură cu scopurile 2 și 3 ale acestui buletin informativ, datele cu caracter personal vor fi stocate în LDP Consulting & Distribution Srl atâta timp cât partea interesată nu va retrage consimțământul expres.

 

Drepturile părții interesate

LDP Consulting & Distribution Srl, în temeiul art. 15-22 din regulamentul UE 2016/679, se angajează să garanteze exercitarea deplină a drepturilor părții interesate, cu excepția cazului în care acest fapt nu aduce atingere vreunui drept legitim sau drepturilor altor persoane interesate de acest tratament. Partea interesată este informată cu privire la tratamentul de exercitare al drepturilor, scriind pe adresa: privacy@polti.com

Persoana vizată este informată că, în conformitate cu prevederile articolului 13 alineatul (2) litera D din Regulamentul UE 2016/679, în cazul în care constată încălcări grave sau se plânge de nerespectarea unuia dintre drepturile enunțate în prezentul buletin informativ din partea LDP Consulting & Distribution Srl, va putea expune o plângere oficială garantului național în materie de confidențialitate.

  

Lipsa consimțământului

Partea interesată este informată că, în conformitate cu articolul 13 alineatul 2 paragraful E din Regulamentul UE 2016/679, LDP Consulting & Distribution Srl nu va efectua cercetări și nu va prezenta chestionare menite să evalueze nivelul satisfacției clienților (Scopul 2) și nu va putea lansa activități promoționale (Scopul 3) în cazul în care decide să nu aplice consimțământul pentru scopurile exprimate.

Partea interesată este informată că neacordarea consimțământului pentru scopurile 2 și 3 nu va afecta prelucrarea datelor în sensul punctului 1.