Scopuri de cautare si selectie personal

Serviciu Clienți

021 599 8888

 

 

Luni – Duminică 8 - 20

Comunicat privind cercetarea și selecția – Prelucrarea datelor personale

Următorul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile articolelor 13-14 din Regulamentul UE 2016/679.

 

LDP Consulting & Distribution Srl (Bucuresti, Strada Murgeni nr.59, sector 3, Corp C2, Parter Numar de ordine in Registrul Comertului J40/2380/2013 Cod Unic de inregistrare fiscala RO31273752), în calitate de controlor de date, în desfășurarea activității sale, colectează și prelucrează datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate pentru prelucrare. Pentru a garanta protecția și exercitarea drepturilor prevăzute de legea privind protecția datelor cu caracter personal, partea interesată este informată despre următoarele:

 

Scopul tratamentului

Datele furnizate de părțile interesate vor fi prelucrate pentru a îndeplini următoarele scopuri:

  • Căutare și selecție de personal, inclusiv activitățile de gestionare a semnării contractului de muncă

 

În plus față de personalul responsabil cu gestionarea contractului dvs., datele ar putea fi prelucrate de următorii subiecți:

  • Companii de cercetare și selecție a personalului
  • Companii de consultanță în selectarea personalului
  • Companii de consultanță în domeniul pieței muncii (consultanță referitoare la analiza muncii și a salarizării)

 

Datele furnizate de părțile interesate ar putea fi utilizate în scopul profilării aptitudinilor și abilităților de lucru ale candidatului. Procesul de profilare este necesar în scopul prelucrării datelor, iar opoziția candidatului față de acest proces ar putea implica faptul că controlerul de date să nu fie în măsură de a efectua corecta selecție a candidatului pentru angajare. 

 

Modalități de prelucrare a drepturilor părții interesate

Persoana vizată este informată, în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul UE 2016/679, cu privire la modalitățile în care va putea să își exercite drepturile.

 

Persoana vizată este informată că LDP Consulting & Distribution Srl, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul UE 2016/679, are un termen de:

 

  1. până la o lună de la transmiterea cererii de către partea interesată pentru a răspunde referitor la exercitarea drepturilor enumerate mai jos,
  2. acest termen, în funcție de numărul de solicitări poate fi prelungit cu două luni.

 

Perioada de păstrare a datelor

Partea interesată este informată că datele personale furnizate vor fi stocate în sistemele LDP Consulting & Distribution Srl timp de 18 luni, după care acestea vor fi șterse, cu excepția cazului în care există ulterioare obligații contractuale sau legislative legate de posibila intrare într-un contract de muncă sau colaborare.

 

Drepturile părții interesate

LDP Consulting & Distribution Srl, în temeiul art. 15-22 din regulamentul UE 2016/679, se angajează să garanteze exercitarea deplină a drepturilor părții interesate, cu excepția cazului în care acest fapt nu aduce atingere vreunui drept legitim sau drepturilor altor persoane interesate de acest tratament. Partea interesată este informată cu privire la tratamentul de exercitare al drepturilor, scriind pe adresa: privacy@polti.com.

 

Persoana vizată este informată că, în conformitate cu prevederile articolului 13 alineatul (2) litera D din Regulamentul UE 2016/679, în cazul în care constată încălcări grave sau se plânge de nerespectarea unuia dintre drepturile enunțate în prezentul buletin informativ din partea LDP Consulting & Distribution Srl, va putea expune o plângere oficială garantului național în materie de confidențialitate.

 

Lipsa consimțământului

Partea interesată este informată că, în conformitate cu articolul 13 alineatul 2 paragraful E din Regulamentul UE 2016/679, LDP Consulting & Distribution Srl nu se va putea conforma scopurilor de prelucrare a datelor în cazul în care persoana vizată nu acceptă prelucrarea datelor sale conform scopurilor descrise în prezenta comunicare.