Scopuri Comerciale

Serviciu Clienți

021 599 8888

 

 

Luni – Duminică 8 - 20

Buletin informativ clienți – prelucrare date personale

Următorul document a fost întocmit în conformitate cu prevederile articolelor 13-14 din Regulamentul UE 2016/679.

 

LDP Consulting & Distribution Srl ucuresti, Strada Murgeni nr.59, sector 3, Corp C2, Parter Numar de ordine in Registrul Comertului J40/2380/2013 Cod Unic de inregistrare fiscala RO31273752) în calitate de controlor de date, colectează și prelucrează datele cu caracter personal furnizate de persoanele vizate pentru prelucrare. Pentru a garanta protecția și exercitarea drepturilor prevăzute de legea privind protecția datelor cu caracter personal, partea interesată este informată despre următoarele:

 

Scopul tratamentului

Datele furnizate de părțile interesate vor fi prelucrate pentru a îndeplini prevederile contractului care include unul sau mai multe dintre următoarele obiective:

 1. Gestionarea activitățiilor comerciale, a relațiilor precontractuale și contractuale.

 

În plus față de personalul responsabil cu gestionarea contractului dvs., aceste date ar putea fi prelucrate de următorii subiecți:

 1. Companii de curierat și logistică.
 2. Companii care furnizează servicii informatice.
 3. Organisme publice
 4. Instituții de credit
 5. Companii de consultanță
 6. Birouri de avocatură
 7. Societăți de intermediere financiară
 8. Agenți comerciali

În cadrul activităților prevăzute în contract care ar putea fi stabilite și în conformitate cu art. 49 par. B din regulamentul UE 2016/679, LDP Consulting & Distribution Srl ar putea transmite datele personale ale părților interesate în țări care nu aparțin Comunității Europene în scopuri legate de activitățile contractuale.

 

Modalități de prelucrare a drepturilor părții interesate

Persoana vizată este informată, în conformitate cu dispozițiile articolului 13 alineatul (2) din Regulamentul UE 2016/679, cu privire la modalitățile în care va putea să își exercite drepturile.

Persoana vizată este informată că LDP Consulting & Distribution Srl, în conformitate cu articolul 12 alineatul (3) din Regulamentul UE 2016/679, are un termen de:

 1. până la o lună de la transmiterea cererii de către partea interesată pentru a răspunde referitor la exercitarea drepturilor enumerate mai jos,
 2. acest termen, în funcție de numărul de solicitări poate fi prelungit cu două luni.

 

Perioada de păstrare a datelor

Partea interesată este informată că datele personale furnizate vor fi stocate în sistemele LDP Consulting & Distribution Srl pe toată durata necesară îndeplinirii scopurilor indicate. Orice date care pot fi generate ca urmare a relațiilor contractuale ulterioare (ex. documente fiscale și contabile) vor fi păstrate în conformitate cu prevederile legii.

 

Drepturile părții interesate

LDP Consulting & Distribution Srl, în temeiul art. 15-22 din regulamentul UE 2016/679, se angajează să garanteze exercitarea deplină a drepturilor părții interesate, cu excepția cazului în care acest fapt nu aduce atingere vreunui drept legitim sau drepturilor altor persoane interesate de acest tratament. Partea interesată este informată cu privire la tratamentul de exercitare al drepturilor, scriind pe adresa: privacy@polti.com

Persoana vizată este informată că, în conformitate cu prevederile articolului 13 alineatul (2) litera D din Regulamentul UE 2016/679, în cazul în care constată încălcări grave sau se plânge de nerespectarea unuia dintre drepturile enunțate în prezentul buletin informativ din partea LDP Consulting & Distribution Srl, va putea expune o plângere oficială garantului național în materie de confidențialitate.